Author Archives: mueang

จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเกษตรอ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางกันยากร เพชรรัต … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ติดตามศัตรูพืชมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบางใบไม้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกันยากร เพชรรัต … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามศัตรูพืชมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบางใบไม้

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายช … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง

ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเกษตรอำ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางกันยากร เพชร … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นา … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางกันยากร เพชรรัต … Continue reading

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”