Author Archives: mueang

ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเกษตรอำ … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางกันยากร เพชร … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ดูกิจกรรมผู้สมัคร Young Smart Farmer ปี 65

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นา … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางกันยากร เพชรรัต … Continue reading

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของอำเภอเมืองสุราษฎร์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นาง … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของอำเภอเมืองสุราษฎร์

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว

จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ลงพื้นที่จัดการโรคกาโนเดอร์มาในพืชปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่จัดการโรคกาโนเดอร์มาในพืชปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหลา

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหลา

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นาง … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี