Monthly Archives: กันยายน 2021

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของอำเภอเมืองสุราษฎร์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นาง … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของอำเภอเมืองสุราษฎร์

ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว

จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน จัดศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ลงพื้นที่จัดการโรคกาโนเดอร์มาในพืชปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่จัดการโรคกาโนเดอร์มาในพืชปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหลา

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางหลา

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นาง … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมลิงกังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดตามขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรั … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน