ติดตามขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายฉัตรพงศธร เสือเปีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวพัชรินทร์ สุปันตี ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของนายจรัส ศรีพิณ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ทำการเพาะปลูกพืชฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นๆเช่น กระชาย ข่าในพื้นที่จำนวน 2 งาน เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างการปลูกพืชสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย การป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) พร้อมนี้ได้มีการติดตามการเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลวัดประดู่ ซึ่งได้มีการเลี้ยงผึ้งโพรงเสริมรายได้จากพืชหลัก ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาส่งเสริมด้านวิชาการและองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ปัจจุบันผลผลิตที่ได้มีความต้องการจากผู้บริโภคในปริมาณที่สูงกว่าความสามารถในการผลิต โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีผึ้งเข้ามาทำรังแล้วจำนวน 100 ลัง สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยขวดละ 400 บาท และได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.