ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในวันนี้ ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับและทดสอบประสิทธิภาพ รถตัก ขนาด 74 แรงม้า และ กระสอบพลาสติก จำนวน 4,000 ใบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในโรงงานผลิตขุยและใยมะพร้าว ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการใข้งาน และตรงตามความต้องการของสมาชิกกลุ่ม ในการวางแผนนำผลผลิตในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ เนื่องจากขุยและใยมะพร้าวกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.