ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564

เกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด เกษตรกรสามารถโทร.มาสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะ
โทร. 077  287054

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.