จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ปศุสัตว์/ประมงอำเภอ และผู้นำชุมชนตลาดใหม่ – ดอนนก จำนวน 12 คน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ที่ทำการชุมชนตลาดใหม่ – ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ เป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สนับสนุนและปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 20 ต้น ตัดแต่งกิ่ง เติมวัสดุปลูก ใส่ปุ๋ย ต้นมะนาวในท่อซีเมนต์ จำนวน 40 ต้น กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกมะนาว จำนวน 1 ไร่ ทั้งนี้ในการจัดทำแปลงดังกล่าวเพื่อเป็นจุดเรียนรู้และเป็นแปลงตัวอย่างให้แก่สมาชิกในชุมชนใช้ในการจัดทำแปลงต่อไป

This entry was posted in ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.