ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชนรังนกแอ่นตาปี  ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กิจกรรมผลิตรังนกนางแอ่นแบบบ้านรังนก พัฒนาคุณภาพรังนกตามมาตรฐานส่งออก บริการซื้อขายรังนกนางแอ่น ซึ่งมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฟาร์ม ได้แก่
การเลี้ยงแบบอินทรีย์โดยใช้น้ำจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมีฆ่าตัวไร การใช้เทคโนโลยีจัดการฟาร์มที่ควบคุมผ่านระบบมือถือ อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการซื้อขายรังนกผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Digital Marketing ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy, NIRS) แทนการซื้อขายแบบพบหน้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสการซื้อขายในระดับโลก ลดรายจ่ายการบริหารจัดการลงได้ 60-70% สร้างอาชีพเสริมให้ผู้ว่างงานในพื้นที่ได้

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.