ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยนายสุมาตร อินทรมณี ประธาน ศพก.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และนางสาวอรอุมา
คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รับน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ หมู่ 4, 5 , 6 และ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งน้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนเกษตรกร และถนนทางสัญจร เบื้องต้นพบพืชผลทางเกษตรกรเสียหาย เช่น พืชผัก พริก มะเขือ เนื่องจากน้ำท่วมขังมาแล้วกว่า 5 วัน ณ พื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.