ลงพื้นที่ติดตามศัตรูพืชมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบางใบไม้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอรอุมา คงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด นำโดยนางสุนิภา คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามศัตรูพืชมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังได้รับข้อมูลพบต้นมะพร้าวมีร่องรอยการเจาะที่ลำต้น จำนวน 12 ต้น จากการตรวจสภาพลำต้นมะพร้าว พบรอยเจาะหลายรอย ระดับความสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร และมีขนาดรอยเจาะ 1 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ไม่พบแมลง หนอน หรือสิ่งปฏิกูลอื่นใด เมื่อผ่าลำต้นดูบริเวณรอยเจาะไม่พบความเปื่อยยุ่ยของเนื้อไม้ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะโดนสัตว์บางชนิดเข้าทำลาย เช่น นกหัวขวาน เจาะเป็นรูก่อนต่อจากนั้นแมลงศัตรูพืช เช่น ด้วงงวง จึงเข้าทำลายตามมา เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนมะพร้าว หากพบรอยเจาะบริเวณลำต้นให้ใช้ดินน้ำมันอุดป้องกันศัตรูพืชเข้าทำลายซ้ำ หลังจากนี้ได้ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในแปลงข้างเคียง ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร โดยการเกี่ยวทางมาเผาทำลาย และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากพบการแพร่ระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 
 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.