ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สาขา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งมาตรวจประเมินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งสดบ้านปากคลองน้อย กิจกรรมผลิตเครื่องแกง กะปิ ทำขนม ปลาแดดเดียว ผลิตน้ำยาล้างจาน จัดดอกไม้ ผูกผ้าประดับอาคาร และปลูกพืชผักสมุนไพร โดยคณะกรรมการร่วมรับฟังการนำเสนอของกลุ่ม จากนางวงจันทร์ เนยชะนะ ประธานกลุ่ม และในขณะเดียวกันได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคต มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ศพก. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และครู กศน.ตำบลคลองน้อย ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งสดบ้านปากคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.