ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 170 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร.0-7728-7054
E-mail: sur_mueang@doae.go.th

 : สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 ID Line @136xclov
หรือ สแกน QR Code