การจัดซื้อจัดจ้าง

** ประกาศอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี **
» ประกาศอำเภอ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 2/2565)
» ประกาศอำเภอ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 1/2565)