กลุ่มสถาบันเกษตรกร
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์
ธานี
ประจำปี 2555  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าเพชร
41 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
20 ราย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางใบไม
41/1 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
20 ราย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาอาชีพ
336 ม.7 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
43 ราย

 


  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก

กลุ่มไร่นาสวนผสม

หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

25 ราย

กลุ่มเกษตรพอเพียง ม.5 บ้านปากคลองน้อย

หมู่ 5 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

30 ราย

กลุ่มพัฒนาคุณภาพมังคุด

หมู่ 6  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

20 ราย

กลุ่มปาล์มน้ำมันตำบลคลองน้อย

หมู่ 9  ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

211 ราย

กลุ่มปลูกผักไร้ดินท่าพลูเถื่อน

หมู่ 5  ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

14 ราย

กลุ่มทำปุ๋ยเคมีผสม ม.8

หมู่ 8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

31 ราย

 


  กลุ่มยุวเกษตรกร

ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล

หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

18 ราย

กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดบางใบไม้

หมู่ 3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

15 ราย

กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดโชติการาม

หมู่ 1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

13 ราย

 

 

กลับหน้าแรก