แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี 2556 - 2558

1) ตำบลบางไทร
2) ตำบลขุนทะเล
3) ตำบลคลองน้อย
4) ตำบลวัดประดู่
5) ตำบลบางโพธิ์
6) ตำบลคลองฉนาก
7) ตำบลบางชนะ   
8) ตำบลบางใบไม้
9) ตำบลมะขามเตี้ย