หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

♥ ยินดีต้อนรับค่ะ ♥

 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  ⇒⇒วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุรเดช ทองมาก เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ        พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันศาลาไทยและเกษตรแปรรูป ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน และวิสาหกิจชุมชนคนในบาง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โดยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานั หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  #สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   


   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ** รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 **
  1 ข้อมูลทั่วไป
  2 แผนงานโครงการ
  3 ผลงานตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
  4 ปกหน้า หลัง
  5 สารบัญ คำนำ

  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่    : สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี